Kostanića greb

Nedaleko obce Staro selo a kostela sv. Jiří, s výhledem na Gradinu, se nachází Kostanića greb. Tento vysoký náhrobní kámen (stećak), jeden ze známějších náhrobků Makarského přímoří, pochází z poloviny 15. století, přičemž poprvé je zmiňován v roce 1604. Vytesané obrysy postav dvou jezdců a dívky mezi nimi je symbolem boje mezi Turky a místním mladíkem Ljubomirem o lásku a náklonnost dívky Anđelije. Tento milostný příběh se smutným koncem se skutečně odehrál a stećak byl vztyčen coby památka na velkou tragickou lásku.