Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa - Potpore manifestacijama/projektima u 2020. godini
30.10.2019.


Sukladno Zakonu o Turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08) članak 32. stavak 11. i Statuta Turističke zajednice mjesta Drvenik članak 10. točka 11., dana 30.10.2019. godine Turistička zajednica mjesta Drvenik objavljuje


J A V N I  P O Z I V
za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa
"Potpore manifestacijama u 2020. godini"


I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice mjesta Drvenik za manifestacije/projekte koje doprinose sljedećim ciljevima:
    • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije mjesta Drvenik,
    • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,
    • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,
    • promociji mjesta Drvenik.


II. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to za:
1. zabavne manifestacije,
2. sportske manifestacije,
3. kulturne manifestacije,
4. gastronomske manifestacije,
5. ostale manifestacije koje mogu pridonijeti ciljevima pod točkom I. ovog Javnog poziva.
 

Dokumentacija za kandidaturu se šalje u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv za potpore manifestacijama – ne otvaraj" na adresu Turističke zajednice mjesta Drvenik, Donja Vala 241, 21 333 Drvenik.


Rok za podnošenje kandidature je petak 30. studenog 2019. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 30. studenog 2019. godine).


Javni poziv i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti putem sljedećih poveznica: