Crkva Sv. Jurja

Crkva Svetog Jure nalazi se u Starom selu iznad Donje Vale, a prema sačuvanim stilskim oznakama pretpostavlja se da njezin najstariji dio potječe iz 15. stoljeća. Prvi spomeni ove crkve su od strane turskih inspektora Osman-age (1621.) i Nuh-ćehaje (1633.), a makarski biskup fra Marijan Lišnjić 1672. godine navodi je u svom izvještaju. Oko 1772. godine crkva je bila dograđena i do dan danas sačuvala je gotički prelomljeni svod u lađi, dok je u apsidi bačvasti svod. U gradnji ove crkve korišteni su stećci (nadgrobni spomenici) iz 15. st. koji se mogu vidjeti u vanjskim zidovima crkve, a prepoznatljivi su po veličini, obliku i uklesanim motivima. Na pročelju je rozeta s osam latica i trodjelna preslica za dva zvona. Na mramornom glavnom oltaru nalazi se kip sv. Jure (tirolski rad). Ponovno je bila produžena 1887. godine, a od 1976. godine crkva je pod državnom zaštitom kao spomenik kulture.