Opevnění na Gradině

Na kopci známém pod názvem Gradina (297 m n. m.) se nachází ruina tvrze, která je zmiňována již v 15. století a kterou Turci v roce 1686 dobili a vypálili. Opevnění se původně skládalo z obranné zdi, několika střílen a vícepodlažní věže s dalšími střílnami na její severní straně, jež kopírovaly topografické charakteristiky kopce.