Četné archeologické nálezy, tumuly (ilyrské kamenné haldy) na téměř každém kopci, základy rozvalených tvrzí stejně jako četné další pozůstatky svědčí o tom, že na území obce Drvenik existoval život i mnohem dříve než ve 13. století, když je toto místo s dnešním názvem poprvé zmiňováno. Z významnějších a do jisté míry dobře zachovalých lokalit lze v jistě jmenovat stezku vedoucí na vrchol pohoří Drveničke stine známou pod názvem Put Alberta Fortise, náhrobní kámen (stećak) Kostanića greb, opevnění na kopci Gradina, kostel sv. Juří či o něco mladší, ovšem neméně významnou obec Staro selo, jež leží pod surovými hřebeny pohoří Biokovo a je plná kamenných domů.