URBROJ: 07-02/2022
04. svibnja 2022. godine

 

Turistička zajednica mjesta Drvenik, Donja Vala 241, 21 333 Drvenik, OIB: 57519459589, raspisuje natječaj za idejno rješenje izgleda skulpture „Šampion turizma 2021. godine“ te poziva sve umjetničke organizacije, samostalne umjetnike, učenike i studente (pojedince i timove) na prijavu i sudjelovanje.
 
Ljetna patrola u organizaciji Večernjeg lista traje od 1957. godine, a nakon dugog niza godina održavanja i ocjenjivanja mjesta i gradova na red su došle male jadranske destinacije od Konavala pa sve do Istre. U konkurenciji od ukupno 29 turističkih bisera Hrvatske u ljetnoj turističkoj sezoni 2021. godine, Turistička patrola Večernjeg lista dodijelila je nagradu „Šampion turizma 2021.“ mjestu Drvenik.
 
Donošenjem Godišnjeg programa rada Turističke zajednice mjesta Drvenik za 2022. godinu predviđena je aktivnost raspisivanja natječaja za idejno rješenje skulpture povodom primitka nagrade „Šampion turizma 2021.“ kojom ova turistička zajednica ima namjeru u čast, a u suradnji sa Općinom Gradac, izgraditi skulpturu kao buduću turističku atrakciju.
 
Natječaj se provodi za izradu idejnog rješenja koje obuhvaća:
· skulptura „Šampion turizma 2021. godine“
 
OPĆI UVJETI

I. UVODNE ODREDBE

1. Predmet i cilj natječaja je dobivanje jedinstvenog idejnog rješenja za skulpturu povodom primitka nagrade Turističke patrole Večernjeg lista „Šampion turizma 2021.“.
2. Na natječaju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ova četiri uvjeta:
  • registrirani su za obavljanje umjetničke djelatnosti,
  • redoviti su članovi strukovne organizacije relevantne za likovno područje,
  • pohađa ili ima završenu Akademiju likovnih umjetnosti te
  • pohađa ili ima završenu Školu likovnih umjetnosti
3. Idejno rješenje na natječaj mogu prijaviti pojedinci ili timovi.
4. Konačnu odluku o odabranom radu donosi Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Drvenik.
5. Svaki od natjecatelja ima pravo sudjelovanja na Natječaju s maksimalno 2 prijedloga.
6. Prijedlozi rješenja ne smiju biti predstavljeni u javnosti sve do objave rezultata Natječaja.
7. Turistička zajednica mjesta Drvenik zadržava pravo izmjene, dopune i poništenja natječaja.
8. Izrazi u muškom rodu koji se u ovom natječaju koriste odnose se na osobe oba spola.

II. SMJERNICE ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

S ciljem ujednačavanja prijavljenih rješenja, natjecateljima se daju sljedeće smjernice za izradu prijedloga idejnog rješenja skulpture:
a) Natječajni rad može biti izrađen u digitalnom programu ili nacrtan rukom u fizičkom obliku u tehnici za koju autor/i procijeni/e da će jasno prikazati i predočiti kako bi trebala izgledati skulptura.
b) Idejno rješenje mora sadržavati:
· riječi:
 
Drvenik
„Šampion turizma 2021. godine“
Turistička patrola Večernjeg lista
 
· prepoznatljivost i originalnost

III. NAČIN PRIJAVE

Prijava na natječaj mora sadržavati:
a) idejno rješenje skulpture u digitalnom obliku (isključivo u PDF formatu) – najviše do 2 rada
b) Prijavni obrazac s podatcima o autoru/ima, opisom idejnog rješenja i izjavom autora (isključivo u PDF formatu)
c) Suglasnost o upotrebi osobnih podataka - ako je autor punoljetna osoba ili Suglasnost roditelja/zakonskog skrbnika - ako je autor maloljetna osoba.
Prijava na natječaj koja sadrži idejno rješenje, prijavni obrazac i suglasnost predaje se u digitalnom obliku (isključivo PDF formatu) na e-mail adresu: direktor@drvenik.hr s naznakom „Prijava na Natječaj za idejno rješenje skulpture“.
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail adresu: direktor@drvenik.hr

IV. ROK ZA SLANJE PRIJAVE

Rok za dostavu prijedloga idejnog rješenja s popunjenim prijavnim obrascem je 31. srpnja 2022. godine.

V. ODLUKA O NAJUSPJEŠNIJEM RADU

Na temelju dostavljenih prijedloga Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Drvenik odabrat će i nagraditi najbolja tri mjesta idejna rješenje koje će se koristiti kao skulptura „Šampion turizma 2021. godine“.
Turistička zajednica mjesta Drvenik zadržava pravo ne dodijeliti nagradu ili izmijeniti broj nagrada ako to procijeni Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Drvenik.
Konačna odluka o odabranom radu bit će donesena u roku od dvadeset dana od krajnjeg roka za dostavu prijedloga.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Turističke zajednice mjesta Drvenik www.drvenik.hr.

VI. NAGRADA ZA ODABRANI RAD

Nagrade za najbolja tri prijedloga su sljedeće: 
1. mjesto5.000,00 kuna i sedmodnevni polupansion za dvije osobe u hotelu „Antonija“, Drvenik (uz raniji dogovor termina sa hotelom)
2. mjesto – 3.000,00 kuna
3. mjesto – 2.000,00 kuna

VII. OBVEZE NAGRAĐENOG AUTORA

Autori nagrađenih radova obvezuju se potpisati Izjavu o prelasku nagrađenog rada u vlasništvo Turističke zajednice mjesta Drvenik i Općine Gradac.
Autori pristaju da ih se spominje, citira i promovira, jednako kao i idejno rješenje koje su prijavili na Natječaj.
Turistička zajednica mjesta Drvenik i Općina Gradac zadržavaju pravo modifikacije odabranih i nagrađenih idejnih rješenja te odlučiti o konačnom izgledu skulptura.
Turistička zajednica mjesta Drvenik i Općina Gradac nagrađene radove mogu koristiti i u druge promotivne svrhe osim izrade same skulpture.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Predajom rada Autori pristaju na Opće uvjete Natječaja.
Predstavnici Turističke zajednice mjesta Drvenik i Općine Gradac dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima.
Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja rješavat će se dogovorom i mirenjem.

IX. PRILOZI

1. Prijavni obrazac – ispunjavaju svi autori koji prijavljuju svoj rad na Natječaj
2. Suglasnost o upotrebi osobnih podataka – ispunjavaju punoljetni autori
3. Suglasnost roditelja/zakonskog skrbnika – ispunjavaju roditelji/zakonski skrbnici maloljetnih autora