Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), članka 24. stavka 5. Statuta Turističke zajednice mjesta Drvenik i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice mjesta Drvenik, direktor TZM Drvenik, dana 27. svibnja 2022. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam dva djelatnika/djelatnice na radno mjesto – Informator/ica u Turističkom uredu Turističke zajednice mjesta Drvenik na određeno vrijeme

od 10. lipnja 2022. do 30. rujna 2022. godine

 

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvijete sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama:

• završena najmanje srednja škola
• najmanje jedna godina radnog iskustva,
• znanje rada na osobnom računalu,

• znanje rada na osobnom računalu.


Kandidati koji  ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

• životopis sa istaknutim imenom i prezimenom, adresom, brojem mobitela i e-mail adresom,
• presliku osobne iskaznice,
• dokaz o završenoj srednjoj školi ili presliku diplome

• dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Pisana prijava podnosi se u roku od 8 (slovima: osam) dana od objave natječaja, na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA DRVENIK,
DONJA VALA 241, 21333 DRVENIK
s naznakom „ZA NATJEČAJ - INFORMATOR“

ili na e-mail: info@drvenik.hr. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedenog postupka provjere formalnih uvjeta, kandidati koji u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima radnog mjesta, biti će pozvani na razgovor, a o čemu će biti obaviješteni putem dostavljene e-mail adrese.

U Drveniku, 27. svibnja 2022. godine.


           Direktor Turističke
      zajednice mjesta Drvenik
                Duje Lozina