Javni poziv za kandidiranje projekata i manifestacija za dodjelu potpore iz programa - Potpore projektima i manifestacijama u 2021. godini


Sukladno članku 32. Zakonu o Turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19) i članku 9. Statuta Turističke zajednice mjesta Drvenik, dana 11.02.2021. godine Turistička zajednica mjesta Drvenik objavljuje

J A V N I P O Z I V

za kandidiranje projekata i manifestacija za dodjelu potpore iz programa

"Potpore projektima i manifestacijama u 2021. godini"

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice mjesta Drvenik za projekte i manifestacije koje doprinose sljedećim ciljevima:

  • obogaćivanju turističke ponude i kreiranje turističkog proizvoda na području Drvenika,

  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,

  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, a posebice u razdoblju predsezone i posezone te

  • promociji mjesta Drvenik.

II. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to za:

1. zabavne manifestacije,

2. sportske manifestacije,

3. kulturne manifestacije,

4. gastronomske manifestacije,

5. ostale manifestacije koje mogu pridonijeti ciljevima pod točkom I. ovog Javnog poziva.

Dokumentacija za kandidaturu dostavlja se u ured ili se šalje u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv za potpore manifestacijama" na adresu Turističke zajednice mjesta Drvenik, Donja Vala 241, 21 333 Drvenik.

Rok za podnošenje kandidature je srijeda 10. ožujka 2021. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 10. ožujka 2021. godine).

Javni poziv i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na službenoj stranici TZM Drvenik www.drvenik.hr.

TZM Drvenik
Duje Lozina, direktor