Údolí řeky Neretvy

Údolí řeky Neretvy je překrásná a výjimečná krajina, která je od Drveniku vzdálená 35 km a tvoří ji mozaika močálu, laguny, jezera, pláže, řeky, kopců (vápencových hřbetů) a hor.
Geograficky se zcela odlišuje od zbytku pobřeží chorvatského Jadranu. Delta řeky Neretvy pokrývá oblast o rozloze 120 km². Oplývá rostlinným i živočišným světem, přičemž zaznamenáno je zde více než 310 druhů ptáků a 820 druhů rostlin. V městečku Metković ležícím v údolí Neretvy se nachází i druhá největší ornitologická sbírka v Evropě.
Tato oblast se svéráznou krajinou je rovněž bohatá na nejrůznější památky. Archeologické nálezy, starobylé pevnosti a zbytky starověkých osad svědčí o významných historických událostech těchto míst. Nejpočetnějšími kulturně-historickými památkami jsou místní ilyrské kamenné haldy či středověké náhrobní kameny (stećak) a nejvýznamnější lokalitou je archeologický celek v obci Vid, kde v římských dobách leželo velké město Narona (2. stol. př. n. l.). Narona byla jedním z nejvýznamnějších a druhé největší římské město na chorvatském pobřeží Jadranu, jež vyrostlo na základech řeckého emporia ze 4. stol. př. n. l. Všechny nalezené římské pozůstatky si můžete prohlédnout v Archeologickém muzeu Narona v Vid